PortAventura World inaugurarà al juny el seu sisè hotel. El Colorado Creek serà el primer del resort amb emissions cero, emmarcat en el compromís de sostenibilitat del complex de Vila-seca/Salou (Tarragona).  

L’hotel Colorado Creek serà un establiment “carboni neutre”. Per mitjà de la certificació Clean CO2, PortAventura World compensarà les emissions amb la compra de crèdits de carboni VER (Verified Emission Reductions) en projectes per a la millora del medi ambient i l’entorn social. En aquest àmbit, enguany es contribuirà al projecte “Malawi Borehole”, consistent en la rehabilitació de pous en comunitats locals de Malawi per subministrar aigua potable a 450.000 persones.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el pla estratègic de sostenibilitat de PortAventura World i en la seva implicació en l’objectiu 13 (Acció pel Clima) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 100 % del subministrament elèctric del resort ja prové de fonts d’energia renovables, sense emissions de CO2. La companyia també té en marxa un pla “Plàstic Cero” de cada a l’any 2020 i va ser una de les primeres en signar el Codi Ètic Mundial per al Turisme de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

www.portaventuraworld.com