Obert l’any 1987, el Blaumar és un prestigiós hotel de Salou situat al passeig Jaume I, en primera línia de mar. Ofereix 276 habitacions i és un bon exemple d’hotel familiar. Dintre de la seva política de gestió mediambiental, està apostant per optimitzar el reciclatge dels plàstics. Ho explica Núria Varela, la seva Directora de Qualitat i Medi Ambient. 

Quines activitats realitza dintre de l’organització de Blaumar Hotel?

Faig auditories internes anuals i control del seguiment de bones pràctiques per assegurar que el sistema de gestió mediambiental s’adequa a les normes ISO 14001 y EMAS. També anàlisis dels resultats anuals del comportament ambiental de l’hotel: consums energètics, consums d’aigua, residus, control d’aigües residuals, emissions de les calderes, etc. Una altra activitat és el control y seguiment dels objectius ambientals que es planifiquen en funció dels resultats obtinguts. A més, faig un control de la normativa ambiental existent i la planificació d’accions pel compliment de noves lleis que apareguin, i el disseny de nous serveis o iniciatives de sensibilització per als clients i empleats. Fruit de tot això és la declaració ambiental, memòria anual pública on es reflecteixen les accions, resultats i comportament mediambiental de l’hotel.

“Oferim productes a granel al nostre bufet (iogurt, melmelada, cereals) i/o amb dispensadors per reduir el consum de terrines”

En quines iniciatives concretes es basa l’estratègia de reducció de plàstics?

Oferim productes a granel al nostre bufet i/o amb dispensadors com el iogurt, la melmelada, els cereals  o el cacau. Amb aquesta acció, que portem a terme des de l’any 2003, sabem que reduïm segur el consum d’aquestes terrines i, per tant, del residu de plàstic. La reducció és variable, depèn segurament del tipus de client que ens visita i la seva sensibilitat, però per exemple, l’any passat es van consumir un 30% menys (30.000 unitats) que l’any 2016 d’aquestes terrines. Des de l’any passat, la bossa de platja que regalem als clients és realitzada amb fibra reciclada, que inclou plàstic reciclat a la seva composició. A la bossa hi afegim una etiqueta explicant aquesta característica. Aquesta etiqueta la col·loquen a la bossa els nois i noies d’una entitat social que dóna suport a persones amb discapacitat intel·lectual. En l’àmbit intern, els productes de neteja es subministren amb un dispensador central d’on els cambrers i cambreres de pisos reomplen les seves ampolles reutilitzades, i hem substituït les ampolles de lleixiu per clor en pastilles que dissolem en aigua en garrafes reciclades. Amb això hem aconseguit no solament la reducció de l’ús d’ampolles de plàstic en un 35% sino la reducció de la concentració de lleixiu que aboquem a la xarxa de clavegueram, ja que la concentració de clor de les pastilles emprades és molt menor a la del lleixiu.

Com estan valorant els clients la seva iniciativa ecològica? Hi col·laboren?

Cada any ens visiten prop de 30.000 turistes, que “viuen” a casa nostra durant 7 o 10 dies i que es comporten d’una manera potser diferent del que farien a casa. Intentem que siguin conscients de què la seva estada i el seu comportament té una repercussió en el medi ambient i nosaltres treballem per tal que aquest impacte sigui el més òptim possible, i és per això que un dels nostres cavalls de batalla és la sensibilització dels clients. Realitzem accions d’informació i sensibilització, com ara el nostre butlletí ambiental, amb dades específiques dels consums, residus, etc. de l’any, del qual deixem còpies de consulta al lobby de l’hotel. Al directori de serveis que posem a totes les habitacions incloem consells i bones pràctiques per tal de minimitzar els consums, residus, etc. dins i fora de l’hotel. Organitzem tallers ambientals amb els nens (gymcana del reciclatge, plantació de flors o taller d’elaboració de sabó natural amb oli reciclat) o fem un tour a les “entranyes” de l’hotel, on mostrem com funciona el nostre establiment i quines mesures ambientals prenem també amb el nostre personal. Totes aquestes activitats són ben apreciades pels clients i estem segurs que almenys el nostre gra de sorra haurem pogut aportar per tal que siguin més sensibles quan viatgin fora de casa.

Tenen previstes altres accions en l’àmbit mediambiental per als propers anys?

Cada any, al mes de desembre marquem els objectius a assolir l’any següent, vinculats sempre a accions concretes per millorar la nostra gestió, millorar el nostre comportament ambiental i sensibilitzar els clients que ens visiten ja que són una influència molt important en la consecució dels nostres objectius. Per l’any vinent estem valorant altres accions, algunes encara en estudi, com la compra de xancletes de bany pels clients de l’spa elaborades amb plàstic reciclat, l’eliminació d’alguns articles de bany en ampolleta de plàstic o per suposat, l’eliminació de les palletes de plàstic als nostres bars i restaurants.

www.blaumarhotel.com