Per al president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, la ciutat clarament està perdent reputació internacional. El Gremi d’Hotels demana que les institucions treballin per rellançar la marca Barcelona.

Per a Jordi Clos, “la pèrdua de reputació és fruit de la suma de diferents factors: el posicionament negatiu del consistori vers l’activitat turística; l’increment de la inseguretat; la proliferació de les activitats il·legals; les actituds incíviques als carrers; la manca de neteja a diferents espais públics; i la inestabilitat política”.

A més, “l’increment de les bandes de lladres organitzades i la proliferació de comportaments incívics, han contribuït a donar una imatge negativa de Barcelona als ulls de l’opinió pública internacional”.

Per rellançar la marca Barcelona, segons Jordi Clos, “no cal inventar res, l’únic que cal fer és gestionar bé la ciutat amb una estratègia i un projecte clar i ambiciós, imposant un canvi de criteri respecte als sectors turístics i d’oci, per ajudar-los a desenvolupar la seva activitat”. A més, ”Barcelona ha de generar una oferta d’alta qualitat, intentant no augmentar l’oferta turística de nivell baix, que comporta el creixement de turisme que no ens interessa”.

Jordi Clos insta a que el 100% de l’impost turístic es destini a la promoció de la ciutat de Barcelona. “Això no vol dir només anar a buscar gent sinó també fer servir els recursos per tenir ordenada la ciutat”.

Més informació: www.barcelonahotels.org