El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovat el 2017 pel govern municipal de Barcelona. L’Ajuntament ho segueix considerant vigent. (A la foto, l’actual Junta del Gremi d’Hotels de Barcelona).

La resolució judicial avala la reclamació del Gremi d’Hotels de Barcelona sobre el PEUAT, contra el qual va presentar un recurs el mateix any de la seva aprovació. Segons la sentència del TSJC, queda sense efecte la reducció del 20% de places en els casos d’obres majors que comportin intervenció a els fonaments i estructura dels establiments hotelers.

Pel Gremi d’Hotels de Barcelona “la resolució marque el camí que haurà de seguir el replantejament de l’actual PEUAT per part del govern municipal. L’entitat considera que es pot concretar una proposta que doni resposta a les necessitats del sector hoteler de la ciutat, incorporant els elements que resultin pertinents, suprimint els elements perjudicials pel sector i permetent aclarir els dubtes que genera l’actual Pla”.

Però l’Ajuntament considera que el PEUAT és vigent perquè la sentència no és ferma i es pot recórrer. “De fet, el tribunal anul·la el PEUAT perquè falta una avaluació econòmica i financera de les actuacions que s’han de desenvolupar”, ha indicat.

http://www.barcelonahotels.org/ca/Premsa