La Unió Europea prohibirà els amenities de plàstic que els hotels ofereixen als clients, ja que gran quantitat de brossa no reciclable que acaba a les aigües prové d’aquest tipus de productes.

Productes de plàstic com amenities, bosses per a sabatilles o roba, articles de minibar hauran de ser substituïts per altres de vidre, cartrons compostables o materials a base de vegetals renovables.

La normativa de la Unió Europea encara no ha entrat en vigor, però hi ha cadenes hoteleres que ja han pres la iniciativa per evitar l’ús d’aquests productes de plàstic, així com per reduir costos i millorar l’impacte ambiental aprofitant el moment i, per exemple, substituint les ampolletes amb productes de neteja per dispensadors reomplibles (a la foto).

Això està tenint conseqüències entre els hotels i en els fabricants i subministradors d’aquests productes, que han de replantejar aspectes clau de la seva activitat.

La Comissió Europea (CE) ja ha anunciat que prohibirà la comercialització de productes de plàstic d’un sol ús per als quals hagi alternatives assequibles, tenint en compte que “a tot el món, els plàstics representen el 85% de les escombraries marines”.

La CE declara: “En el cas dels productes per als quals no hi hagi alternatives fàcilment disponibles, l’objectiu serà limitar el seu ús imposant un objectiu de reducció del consum a nivell nacional; aplicar requisits de disseny i etiquetatge i imposar obligacions de gestió i neteja de residus als productors”.

Més informació: ec.europa.eu